Postani član!

Naša Clivo obitelj polako se povećava. Sve je više zaljubljenika u jedrenje koji žele naučiti jedriti, uživati na moru ili jednostavno samo biti dio jedne ugodne i vesele sredine.

Ako i ti imaš iste simptome, uplati godišnju članarinu i postani član našeg kluba! 

GODIŠNJA ČLANARINA: 40 EUR

VERIFIKACIJA: 10 EUR (nakon 31.05. iznosi 20 EUR)

Da bi ste postali član sve što je potrebno je uplatiti godišnju članarinu na dolje navedeni račun te ispuniti pristupnicu!

PODATCI ZA UPLATU:

Jedriličarski klub Clivo
Pomer 417 A  52100 Pula
IBAN: HR6024020061100633019
Opis plaćanja:
Ime i Prezime - Godišnja članarina  (40 EUR)
                            ili
Ime i Prezime - Godišnja članarina i verifikacija (50 EUR ili 60 EUR nakon 31.5)

Become a member!

Our Clivo family is slowly growing. There are more and more sailing enthusiast who wants to learn to sail and enjoy the sea or simply just be a part of one pleasant and cheerful environment. 

If you have the same symptoms, pay the annual membership fee and become a member of our club!

ANNUAL MEMBERSHIP: 40 EUR

VERIFICATION: 10 EUR (after 31.05. will be 20 EUR)

To become a member, all you need to do is pay the annual membership fee to the account below and fill out the application form!

PAYMENT INFORMATION:

Sailing club Clivo
Pomer 417 A  52100 Pula
IBAN: HR6024020061100633019
Payment description:
Name and Surname - Annual membership fee (40 EUR)
                       or
Name and Surname - Annual membership fee and verification (50 EUR or 60 EUR after 31.5)